Relacja z Mszy Świętej w rycie klasycznym w kościele p.w Najświętszej Krwi Pana Jezusa

W sobotę dnia 23 maja 2009 r. x. prałat Jan Stanisławski odprawił Mszę Świętą w intencji Korporacji Akademickiej Baltia. Msza Święta śpiewana odprawiona była według formularza z święta Wniebowstąpienia. Podczas nabożeństwa przygrywały najstarsze czynne obecnie organy w Poznaniu z przełomu XVIII/XIX w. Obecnych było wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Baltią; korporantów oraz członków KZM-u. Po Mszy Świętej historyk Maciej Rąbalski z Korporacji Baltia opowiadał w dolnym kościele o historii zbeszczeszczenia hostii w tamtym miejscu w 1399 r. i o cudownym źródełku. Później można było nabrać cudownej wody z tegoż źródełka do domu, które otwierane jest zwykle tylko raz do roku. Zaproszeni goście uczestniczyli potem w uroczystym komerszu pod pałacem Anderszów na kwaterze Chrobrii.