Wspomnienie Świętego Piusa PP. V


Dziś dnia 5 maja wspominamy w kościele św. Piusa V, wyjątkowego papieża, który swój pontyfikat poświęcił walce z herezją i wprowadzaniem reform soboru trydenckiego. Warto pamiętać, że to on był inicjatorem Świętej Ligi przeciw Turcji, która odniosła zwycięstwo pod Lepanto 7 X AD 1571 nad siłami sułtana Selima II. W 1570 r. ekskomunikował on królową Anglii Elżbietę I. To św. Pius V w 1567 r. ogłosił św. Tomasza z Akwinu Doktorem Kościoła i nakazał publikację jego dzieł. Jego staraniem wydane zostały i odnowione księgi liturgiczne rytu rzymskiego, mszał (1570 r.), brewiarz i katechizm. Mszał skodyfikowany przez św. Piusa V z drobnymi zmianami późniejszych papieży służy nam do dziś i jest używany podczas mszy. Począwszy od tego papieża wszyscy pozostali następcy św. Piotra noszą biały kolor sutanny. Pius V jest patronem Kongregacji Nauki Wiary.
Msza święta w rycie trydenckim odbędzie się na Placu Bernardyńskim o godz 09:30.