Missa Tridentina w Owińskach k. Poznania
Począwszy od dnia 9 sierpnia A.D. 2009 o godz 12.30 w dawnym opactwie cysterskim w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Owińskach odprawiana będzie regularna, coniedzielna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Z tej okazji konstytuujące się stowarzyszenie kulturalno-oświatowe o nazwie Societas Maior Polonia Pro Missa Tridentina z siedzibą w Poznaniu przygotowuje się nie tylko na inauguracyjną ceremonię, ale także pragnie ubogacać liturgię niezwykłą i piękną oprawą muzyczną. Ponadto planujemy wiele innych inicjatyw z zakresu kultury i sztuki chrześcijańskiej, ze szczególnym nastawieniem na promocję wielkiego dorobku epoki renesansu i kontrreformacyjnego baroku. Intencją organizatorów jest, aby coniedzielne msze przyciągały jak najwięcej wiernych, tak by mogli odkrywać bogactwo Naszej Matki Kościoła we wszystkich jej aspektach.
Inauguracji Mszy świętej towarzyszyć będzie chór "Rotondo" z parafii p.w. św. Ojca Pio w składzie 22 osób, soliści i znany wielu od lat organista pan Maciej Bolewski. Oprócz pieśni eucharystycznych chór wykona pieśni renesansowe i barokowe.
Celebransem będzie - jak w każde następne niedziele i święta - x. kanonik Kazimierz Tomalik, proboszcz parafii w Owińskach.