Postscriptum, czyli odpowiedź na artykuł: "Owińska, czyli o zderzeniu oczekiwań z realiami"

Nad miłością Polaków grzeszących zawiścią i nieżyczliwością ludzką ubolewał już w odrodzeniu żarliwy patriota, kaznodzieja, x. Piotr Skarga. Niestety nadal i to w XXI wieku żyją rodacy o mentalności i negatywnych uczuciach, czego dowiódł autor tekstu "Owińska, czyli o zderzeniu oczekiwań z realiami" na swoim blogu - stronie "Pod Mitrą, czyli kościelne safari". Nie potrafiąc należycie docenić dobra krzepiącego duszę katolików ironizuje. Uroczysta inauguracyjna Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim, która odbyła się 9 sierpnia 2009 roku w Owińskach miała nie tylko bogatą oprawę, ale dostarczyła wielu z nas głębokich przeżyć religijnych. Tekst jednak autora blogu Pod Mitrą o zabarwieniu krytykanckim przesycony złośliwością może świadczyć jedynie o ułomności charakteru piszącego. Niech Duch Święty udzieli mu światła i ożywi serce życzliwością wobec bliźnich wykazujących aktywną postawę przy organizowaniu dzieła Bożego.

Komitet redakcyjny